Colloquium Europese Week 2019 “Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan”

Organisator: 
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en het Belgisch Focal Point van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk
Activité: 
Evenement
Date: 
Tuesday 22/10/2019 - 09:00 to 15:30
Price: 
0,00 €
Location: 
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Ernest Blerotstraat 1
BRUSSEL 1070
Belgique
BE
De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en het Belgisch Focal Point van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) nodigen u van harte uit voor het Belgisch slotcolloquium van de EU-OSHA campagne: “ Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan” op dinsdag 22 oktober 2019 in Brussel in zaal Storck van de FOD werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (WASO).

Programma
09.00 Onthaal + koffie
09.30 Verwelkoming door de dagvoorzitter
09.40 Vernieuwde brochure Sobane chemie : praktijkvoorbeeld - Ludo Colaers - IDEWE
10.10 SDS analyse en basis risicoanalyse chemische risico’s – Frédéric Haegeman – Mensura
10.40 Koffiepauze
11.00 Roadmap on Carcinogens – Goede praktijken en Fact sheets – Jos De Lange - TNO
11.30 Uitreiking Award voor goede praktijken België en voorstelling Belgische inzending
12.00 Lunch
13.00 Dieselmotorenemissie – Volandis NL
13.30 Walrip: tools en acties chemische industrie - Dorothée Dupuis - Essencia
14.00 Fact check: gevaarlijke stoffen: feiten en mythen – Dimitri De Coninck en Yves De Groeve – FOD WASO
15.30 Einde