Interprovinciaal congres welzijn op het werk - Preventie en bescherming op het werk. Uitdagingen in een veranderende arbeidswereld.

Organisateur: 
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg De provinciale comités van Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen en het Actiecomité voor de bevordering van de arbeid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Prebes
Activité: 
Evenement
Date: 
Vendredi 25/05/2018 - 09:00 à 16:00
Prix: 
80 €
Lieu: 
Elewijt Center
Tervuursesteenweg 564
Zemst 1982
België
BE
Onderaanneming, uitbesteding, delocalisatie, uitzendarbeid, veroudering van de werknemerspopulatie, vrijwilligerswerk, flexi-jobs, flexicurity, tijdelijke contracten, gedeelde jobs, dubbele jobs, stress, burn-out, evaluatieprocedures, gedetacheerde werknemers, outplacement, e-platformen, just in time, schijnzelfstandigen, nieuwe mensenhandel, nieuwe risico’s, herstructurering, langer werken, …

Deze woordenschat domineert steeds meer elk discours over de arbeidsmarkt. Het oude paradigma dat een werknemer zijn hele carrière doorloopt bij eenzelfde werkgever is geen realiteit voor een toenemende groep. Zekerheden vallen weg. Soms valt ook de bescherming weg. De vraag wordt al gesteld of de huidige arbeidsreglementering, de welzijnswet en haar uitvoeringsbesluiten, de werking van de toezichthoudende inspectie en van de externe preventiediensten voldoende zijn aangepast aan deze nieuwe arbeidswereld.

Op dit congres bekijken we deze evolutie vanuit het perspectief van de vijf preventiedisciplines. Welke toekomst gaan deze disciplines tegemoet?

PROGRAMMA

9.00 uur: onthaal met koffie

9.15 uur: welkomstwoord (Tom Dehaene, gedeputeerde, afgevaardigd voorzitter Provinciaal comité van Vlaams-Brabant voor de bevordering van de arbeid)

9.20 uur: situering en doelstellingen congres (Lieve Ponnet, directeur-generaal ad interim, FOD WASO - humanisering van de arbeid)

9.30 uur: werken in tijden van disruptie: welke uitdagingen voor het welzijnsbeleid? (Prof. Dr. Monique Ramioul, HIVA -hoofd onderzoeksgroep arbeid, organisatie en sociale dialoog, HIVA – Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving, KU Leuven)

10.00 uur: discipline arbeidsveiligheid (Ir. Peter De Wilde, voorzitter Prebes)

10.40 uur: discipline gezondheid op het werk (Dr. Bart Curvers, voorzitter Belgische Beroepsvereniging Arbeidsgeneesheren)

11.20 uur: koffiepauze

11.40 uur: discipline ergonomie (Roeland Motmans, voorzitter Vlaamse Ergonomie Vereniging)

12.20 uur: lunch

13.40 uur: discipline arbeidshygiëne (Tom Geens, voorzitter Belgische Vereniging voor Arbeidshygiëne)

14.20 uur: discipline psychosociale aspecten (Sabine Stevens, preventieadviseur psychosociale risico’s)

15.00 uur: panelgesprek met de sociale partners en de FOD WASO – algemene directies humanisering van de arbeid en toezicht welzijn op het werk

moderator: Dr. Karel Van Damme, adviseur-generaal FOD WASO – toezicht welzijn op het werk

15.50 uur: slotwoord (Valérie Vervliet, beleidscel minister)

16.00u : netwerkmoment met receptie

Dagvoorzitter: Lieve Ponnet, directeur-generaal ad interim, FOD WASO - humanisering van de arbeid

INLICHTINGEN

Provinciaal comité van Vlaams-Brabant voor de bevordering van de arbeid 02 454 82 89

arbeid@vlaamsbrabant.be