EHBO-opleiding voor aangeduide persoon

Organisateur: 
Premed
Activité: 
Vorming
Date: 
Jeudi 23/05/2019 - 13:30 à 17:00
Lieu: 
Premed
Tiensevest 61/2
Leuven 3010
België
BE
Accessibilité: 
Alleen Ieden
Het KB eerste hulp van 28/12/2010 meldt het volgende: Voor de ondernemingen van groep A, B of C moet de werkgever (na advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en het CPBW) een voldoende aantal verpleegkundigen, hulpverleners of andere aangeduide personen voorzien. Dit in verhouding tot het aantal werknemers, de kenmerken van de activiteiten van de werkgever en de resultaten van de risicoanalyse, zodanig dat de eerste hulp kan verleend worden gedurende de ganse arbeidsduur. Voor de ondernemingen van groep D wordt de eerste hulp verstrekt door de werkgever of door één of meerdere daartoe opgeleide en door hem aangeduide werknemers.