Terugkomdag voor vertrouwenspersonen

Organisateur: 
IDEWE
Activité: 
Bijscholing
Date: 
Mardi 12/03/2019 - 09:00 à 16:30
Prix: 
254 €
Lieu: 
Idewe Antwerpen
Belgium
BE
Accessibilité: 
Iedereen
Groupe cible: 
Vertrouwenspersoon
Ongewenst seksueel gedrag op het werk & supervisie

Deze opleiding beantwoordt aan de bepalingen van de Codex over het welzijn op het werk (Boek I, Titel 3) betreffende de preventie van psychosociale risico's op het werk. De terugkomdag ondersteunt vertrouwenspersonen in het te allen tijde volledig en doeltreffend vervullen van zijn opdrachten en het beschikken over de vaardigheden en kennis die nodig zijn voor de uitoefening van zijn opdracht.

Aansluitend op de basisopleiding voor vertrouwenspersonen biedt IDEWE dus verdere ondersteuning aan in de vorm van terugkomdagen. In 2019 is het centraal onderwerp ongewenst seksueel gedrag op het werk. De hele #MeToo-beweging heeft als voordeel dat het niet langer taboe is om overschreden persoonlijke grenzen aan te geven. Hierdoor is het niet ondenkbaar dat jij als vertrouwenspersoon op een bepaald moment een melding OSGW (Ongewenst Seksueel Gedrag op het Werk) te behandelen krijgt. Tijdens deze terugkomdag krijg je zicht op de mogelijke vormen van OSGW en geven we je handvatten om hiermee om te gaan.

Het tweede deel staat in het teken van 'supervisie' en dan ligt het accent op besprekingen van casussen die de deelnemers aanbrengen. Het doel is om vanuit de concrete vragen van de deelnemers sterk interactief te werken via gestructureerde intervisiemethodieken en het verder inoefenen van gespreksvaardigheden.