Vertrouwenspersoon: basisopleiding

Organisateur: 
Securex
Date: 
Lundi 30/09/2019 - 09:00
Prix: 
1275 €
Lieu: 
Securex Antwerpen
Jan Van Gentstraat 3
Antwerpen 2000
België
BE
Als vertrouwenspersoon heeft u een verantwoordelijke rol met impact op het welzijn van uw collega’s. De wet rond psychosociale risico’s op het werk verplicht vertrouwenspersonen een basisopleiding te volgen. Tijdens deze erkende opleiding leert u snel en correct reageren op geweld, pesterijen en andere delicate kwesties. Securex is officieel erkend door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg om deze opleiding te verstrekken (conform het KB van 10.04.2014).

Na deze vijfdaagse opleiding:

  • Heeft u oog voor psychosociale risico’s op het werk
  • Voldoet u aan de verplichte opleiding volgens de wet rond psychosociale risico’s op het werk (KB van 10.04.2014)
  • Kent u uw verantwoordelijkheden
  • Weet hoe u optimaal samenwerkt met de preventieadviseur voor psychosociaal welzijn op het werk
  • Zult u het aanspreekpunt zijn voor psychosociale problemen, efficiënt bemiddelen en slachtoffers gepast opvangen

Programma

Tijdens de opleiding komen thema’s als geweld, pesterijen en andere psychosociale risico’s aan bod. Volgende punten worden tijdens deze opleiding besproken:

  • Uw takenpakket: psychosociale risico’s (bronnen, risicofactoren, gevolgen en preventiemaatregelen)
  • Het wettelijke kader: inhoud, opdrachten, procedure, administratieve elementen en ethiek
  • De betrokken partijen: dader, slachtoffer, collega’s, leidinggevenden
  • Gespreksvaardigheden: hulpverlenende en bemiddelende gesprekstechnieken met de aanvrager en de aangeklaagde
  • U traint de praktische vaardigheden tijdens oefeningen en rollenspellen.