Veiligheidscoördinator op Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen Niveau A

Organisateur: 
Prevent
Activité: 
Vorming
Date: 
Mercredi 02/10/2019 - 09:00
Prix: 
2.990 € (excl. 21) €
Lieu: 
Prevent
Kolonel Begaultlaan 1A/51
Leuven 3012
België
BE
Accessibilité: 
Iedereen
Thèmes: 
Veiligheidscoördinator op Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen Niveau A
De opleiding niveau A omvat naast de algemene kennis ook de vereiste kennis tot het coördineren van veiligheid op grote en industriële werven en het opstellen van een coördinatiestructuur. Bij bouwwerken gebeuren veel ongevallen. Het K.B. van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen omschrijft een aantal preventieve maatregelen waarbij de veiligheidscoördinator een centrale rol speelt. Eén van de voorwaarden voor de uitoefening van de functie van veiligheidscoördinator betreft de aanvullende vorming. Deze opleiding omvat 150 uur.

Inhoud

Het programma niveau A (150u) wordt aangeboden en is zo samengesteld dat de cursist na het beëindigen van de opleiding voldoet aan de gestelde eindtermen volgens art. 58 van het K.B. van 25/01/2001.
Deze eindtermen hebben samengevat betrekking op:

- het kunnen uitvoeren van veiligheids- en gezondheidsanalyses van arbeidssituaties op de bouwplaats;

- het kunnen volgen van de evolutie van het veiligheids- en gezondheidsniveau van installaties gedurende hun aanwezigheid op de bouwplaats;

- het kunnen beheren van het geheel van de risico's op de bouwplaats;

- het kunnen motiveren en vormen van de andere tussenkomende partijen inzake veiligheid en gezondheid.

Het programma kent een logische opbouw en wordt jaarlijks samengesteld door een werkgroep van deskundigen.Theorie en oefeningen wisselen elkaar af.
Het eerste deel van de opleiding (80u) loopt samen met het niveau B. Nadien wordt aan de hand van een werfbezoek en een groepsopdracht met klassikale bespreking de taak van de veiligheidscoördinator niveau A uitgediept. Het programma van niveau A onderscheidt zich van niveau B door een grotere wetenschappelijke onderbouwing en door oefening van industriële werven. Ook het werken met een coördinatiestructuur wordt grondig belicht. De docenten zijn conform het niveau van de opleiding, academici en docenten met specifieke praktijkervaringen.npreventAcademy schenkt eveneens aandacht aan de pedagogische en didactische kwaliteiten van het docententeam.

Reglementaire invullingen

Het programma is conform de wettelijke bepalingen. De opleiding omvat de wettelijke 150 uur aangeboden in 21 contactdagen. Voor wie reeds het getuigschrift niveau B bezit omvat het lesprogramma ongeveer 70u.

Praktisch

De opleiding start op woensdag 2 oktober 2019 tot maart 2020, wekelijks op woensdag. De lessen gaan door van 9.00 tot 16.30 uur met een middagpauze tussen 12.30 en 13.00 uur. Tijdens de schoolvakanties is er geen les.

Eindevaluatie

De opleiding sluit af met een eindevaluatie. Deze bestaat uit een theoretische bevraging en het uitwerken en verdedigen van een coördinatieproject. Het onderwerp wordt bepaald via blinde keuze.

Mits succesvolle proeven ontvangt u een attest van slagen. Het officiële getuigschrift wordt uitgereikt op de feestelijke proclamatie.

Prijs

2.990,00 € (excl. 21% BTW)