Burn-out, het kan iedereen overkomen

Organisateur: 
Provinciaal comité Oost-Vlaanderen voor de bevordering van de arbeid
Activité: 
Vorming
Date: 
Vendredi 27/09/2019 - 14:00 à 16:25
Prix: 
gratis €
Accessibilité: 
Iedereen
Groupe cible: 
Preventieadviseur psychosociale aspecten, Preventieadviseur arbeidsgeneesheer, Werkgever of lid van de hiërarchische lijn, Vertrouwenspersoon, Human Resources, Andere
Thèmes: 
burn-out, het kan iedereen overkomen
Burn-out is een thema dat zowel werkgevers als werknemers aanbelangt. Wanneer werknemers langdurig uitvallen stelt dit immers een probleem voor de werkgevers om deze afwezigheden ingevuld te krijgen en moeten werknemers daardoor meestal fors een tandje bijsteken. Een arbeidsarts van de ED Securex, zal vanuit zijn oogpunt verduidelijken wat burn-out is, hoe je vroegtijdig burn-out kan herkennen en voorkomen. TWW zal kort de tool 'Vroegtijdige opsporing van burn-out' toelichten. De vakgroep 'Volksgezondheid en Eerstelijnszorg' heeft de voorbije jaren heel wat onderzoekswerk verricht en zijn medewerking verleent aan tal van projecten. Een aantal zullen worden toegelicht: een project uitgevoerd i.s.m. de FOD WASO, het pilootproject Fedris en het project met het RIZIV in het kader van tertiaire preventie.

14u00: Verwelkoming (Riet Gillis, gedeputeerde en afgevaardigde voorzitter pcba Oost-Vlaanderen)

14u10: Wat is een burn-out? - Hoe herkennen? - Welke vragenlijsten bestaan er? (dr. Ralph Corbey, arbeidsarts Securex EDPBW)

15u00: Koffiepauze

15u20: Toelichting tool voor de vroegtijdige opsporing van een burn-out (Maddy Van Temsche, sociaal inspecteur TWW directie O-Vl., FOD WASO)

15u35: Projecten voor preventie van burn-out op het werk ( prof. Lutgart Braeckman, Volkksgezondheid en Eerstelijnszorg - Universiteit Gent)

16u00: Film over een getuigenis van een burn-out

16u10: Vraagsteling

16u25: Einde

Moderator: Rik D'Helft, voorzitter Prebes Oost-Vlaanderen en lid van het provinciaal comité