Vertrouwenspersoon basisopleiding

Organisateur: 
Alert
Activité: 
Vorming
Date: 
Mardi 04/02/2020 - 09:00 à 16:30
Prix: 
825 €
Accessibilité: 
Iedereen
Thèmes: 
psychosociaal welzijn
De opleiding vertrouwenspersoon van Alert! speelt in op het toenemende (wettelijke) belang van dergelijke sleutelfiguren in uw bedrijf of organisatie. We zorgen er voor dat deze mensen een duidelijke meerwaarde vormen op vlak van preventie van psychosociale risico's.

Wetgeving rond psychosociale risico's op het werk

Het welzijnsbeleid: het dynamisch risicobeheersingssysteem

Psychosociale risico's op het werk: pesten, stress, agressie en seksueel ongewenst gedrag

De taken en verplichtingen van een vertrouwenspersoon

Deontologie

Vaak voorkomende situaties voor een vertrouwenspersoon

Formele en informele psychosociale interventie

Casussen: praktijkoefeningen

vraagtechnieken

Wat is een conflict + hoe omgaan met conflicten

Bemiddeling

Aanleren gesprekstechnieken (adviseren, omgaan met gevoelens...)

Omgaan met trauma's

Stress en burn-out

Het belang van doorverwijzen