Veiligheidscoördinator niveau B

Organisateur: 
Alert ism Vekmo
Activité: 
Vorming
Date: 
Mardi 18/02/2020 - 08:30 à 17:00
Prix: 
1900 €
Accessibilité: 
Iedereen
De persoon die de functie van Veiligheidscoördinator uitoefent, moet conform het KB betreffende Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen beschikken over een diploma niveau A of niveau B. Een diploma niveau A is vereist voor grote bouwprojecten (> 3,2 miljoen euro). Voor kleinere bouwprojecten volstaat het diploma niveau B.

Sessie 1: de missie van de veiligheidscoördinator

Sessie 2: algemene preventieprincipes en risicoanalyse

Sessie 3: coördinatie ontwerp en de coördinatie-instrumenten

Sessie 4: Artikel 30: waarom, wat en hoe?

Sessie 5: coördinatie-verwezenlijking en de coördinatie-instrumenten

Sessie 6: het perfecte veiligheidsverslag

Sessie 7: asbestherkenning en -verwijdering

Sessie 8: werken met valgevaar, valharnas als PBM

Sessie 9: VCA for dummies

Sessie 10: de actoren van het welzijnsbeleid

Sessie 11: ergonomie in de bouw

Sessie 12: psychosociale belasting op de werf

Sessie 13: brand en explosies: noodprocedures

Sessie 14: werfinrichting, signalisatie en circulatie op de werf

Sessie 15: beroepsziekten en chemische agentia

Sessie 16: Hef- en hijswerktuigen - arbeidsmiddelen

Sessie 17: elektrische veiligheid

Sessie 18: tunnelwerken en werken in besloten ruimtes

Sessie 19: werken door nutsmaatschappijen

Sessie 20: Wetgeving in detail, Q&A VC

Theoretisch examen

Praktische examens