Preventieadviseur Niveau 1

Organisateur: 
Prevent-Academy
Activité: 
Vorming
Date: 
Lundi 17/02/2020 - 09:00
Prix: 
3.980 € (excl. btw) €
Lieu: 
Prevent-Academy
Kolonel Begaultlaan 1A
Leuven 3012
België
BE
Accessibilité: 
Iedereen
Thèmes: 
Preventie, veiligheid en gezondheid op het werk
De specialisatiemodule niveau 1 wil de kennis en vaardigheden aanleveren aan preventieadviseurs in een groep A-bedrijf om een deskundig advies te leveren voor een degelijk preventiebeleid op het niveau van de organisatie, de werkpost en het individu. In de opleiding gaat de aandacht in hoofdzaak naar specifieke risicioanalysemethodes bruikbaar in het grotere bedrijf of de zwaardere industrie, specifieke risico's en gerichte managementsystemen. De opleiding is een vervolg op de multidisciplinaire basisvorming (120u).

Situering
De opleiding preventieadviseur niveau 1 is georganiseerd in thematische modules. Op die manier sluit de opleiding niveau 1 flexibel aan zowel op de noden van het terrein als op de eisen uit de regelgeving omtrent de opleiding van preventieadviseurs. Deze specialisatiemodule richt zich tot wie een getuigschrift preventieadviseur niveau 1 wil behalen, zowel voor interne diensten als externe diensten.   

Inhoud
In de specialisatiemodule niveau 1 worden de welzijnsdomeinen verder uitgediept. Voor het domein van de arbeidsveiligheid betreft dit: brandveiligheid, explosiegevaar, machineveiligheid, elektrische veiligheid, risico’s bij transport,...enz. Een tweede deel omvat een praktische en diepgaande studie van de verschillende risicoanalysemethodes, evaluatie-technieken en preventiemaatregelen. Verder focust deze opleiding zich op de organisatieontwikkeling in het preventiebeleid. De uitbouw van een dynamisch risicobeheersingssysteem en de opbouw en evaluatie van een zorgsysteem worden aangeleerd. De verschillende externe betrokken organisaties worden voorgesteld. 

De opleiding is praktijkgericht. Elk thema wordt voorgesteld aan de hand van voorbeelden. Het uitwerken en presenteren van 3 groepsopdrachten zorgt voor een intensief praktijkgericht leertraject. De voorbereidingstijd van de opdrachten is grotendeels binnen de opleidingsuren voorzien.

Praktisch
Deze opleiding omvat 280 uur en start op 17 februari 2020, de lessen gaan wekelijks door op maandag van 9.00 tot 16.30 uur tot april 2021.

Reglementaire invullingen
Het volledige programma is conform de wettelijke bepalingen. De opleiding omvat de wettelijke 280 uren (40 dagen met 34 contactdagen) en sluit aan op de multidisciplinaire basisvorming.

Prijs
3.980,00 € (excl. 21% BTW) met inbegrip van digitale cursusteksten, broodjeslunch, koffie en thee, eindevaluatie en feestelijke proclamatie.

Deelnemers genieten gedurende de opleiding van een PreventEssentials abonnement (waarde 645 €)- onbeperkt toegang tot www.prevent.be en de elektronische nieuwsbrief PreventMail - en het PreventLex (waarde 1.045 €) abonnement met online wetteksten mbt preventie. Natuurlijke personen krijgen een reductie van 10% op de prijs. 

Als erkend opleidingsverstrekker aanvaardt Prevent-Academy de kmo-portefeuille (Registratienummer DV.O214764) en opleidingscheques als betaalmiddel. De opleiding komt in aanmerking voor het Vlaams Opleidingsverlof (eerder educatief verlof).