Preventieadviseur Niveau 2

Organisateur: 
Prevent-Academy
Activité: 
Vorming
Date: 
Lundi 17/02/2020 - 09:00
Prix: 
1.590 € (excl. btw) €
Lieu: 
Prevent-Academy
Kolonel Begaultlaan 1A
Leuven 3012
België
BE
Accessibilité: 
Iedereen
Thèmes: 
Preventie, welzijn op het werk
Deze specialisatiemodule is bestemd voor wie een getuigschrift preventieadviseur niveau 2 wil behalen: preventieadviseurs in een groep B-bedrijf of preventiemedewerkers in een groep A-bedrijf.

Programma
Deze opleiding is een vervolg op de multidisciplinaire basisvorming (120u). In de basisvorming werd het wie, wat, waarom, waar en waarmee van preventie besproken. De specialisatieopleiding behandelt meer gedetailleerd een aantal thema's waarmee de preventieadviseur niveau 2 geconfronteerd wordt. Thema's als werken met elektriciteit, werken met gevaarlijke stoffen, werken op bouwplaatsen, pesten op het werk, persoonlijke beschermingsmiddelen, ... zijn slechts enkele onderwerpen die op het programma staan. De relevante wetgeving, de geschikte methoden voor risicoanalyse, welke maatregelen, wie is betrokken, welke documentatie en hoe opvolgen wordt aan de hand van concrete voorbeelden besproken. De opleiding is doorspekt met praktische oefeningen en taken om de toekomstige preventieadviseur vertrouwd te maken met de diverse risico-analysemethoden.

Reglementaire invullingen
Het volledige programma is conform de wettelijke bepalingen. De opleiding omvat de wettelijke 90 uren (13 dagen met 12 contactdagen) en sluit aan op de multidisciplinaire basisvorming voor preventieadviseurs.

Praktisch
De opleiding start op 17 februari 2020, de lessen gaan wekelijks door op maandag van 9.00 tot 16.30 uur tot juni 2020.

Prijs
€ 1.590,00 (excl. 21% btw) met inbegrip van digitale cursusteksten, broodjeslunch, koffie en thee, eindevaluatie en feestelijke proclamatie. Deelnemers genieten gedurende de opleiding van een PreventEssentials abonnement (waarde € 645) - onbeperkt toegang tot www.prevent.be en de elektronische nieuwsbrief PreventMail - en het PreventLex abonnement (€ 1.045) met online wetteksten mbt preventie.

Natuurlijke personen krijgen een reductie van 10% op de prijs. Als erkend opleidingsverstrekker aanvaardt Prevent-Academy de kmo-portefeuille (Registratienummer DV.O214764) en opleidingscheques als betaalmiddel. De opleiding komt in aanmerking voor het Vlaams Opleidingsverlof (eerder educatief verlof).