Certified Human Capital Management®: module Insourcing

Organisateur: 
Kluwer Opleidingen
Activité: 
Vorming
Date: 
Mardi 18/02/2020 - 10:00 à Jeudi 20/02/2020 - 18:00
Prix: 
1506 €
Accessibilité: 
Iedereen
De cijfers van ziekteverzuim swingen de pan uit. De overheid moedigt bedrijven aan om ziekteverzuim actief aan te pakken en ondersteunt tal van initiatieven hieromtrent. Tijdens deze training focust u op werkhervatting vanuit de verschillende professionele rollen: hrm, chief happiness officer, wellbeing case manager, arts/geneesheer, psycholoog, coach. U ontdekt zowel de wetgeving rond werkhervatting, de theorie van absenteïsme als een wetenschappelijk onderbouwde aanpak voor werkhervatting. Kortom: u leert hoe u langdurig ziekteverzuim coördineert en de werkhervatting voorbereidt voor de medewerkers, de leidinggevende en het 'achterblijvende' team. U keert huiswaarts met tools om in gesprek te gaan tijdens de langdurige afwezigheid en om stress om te buigen tot groei.

Programma

- Definitie concepten werkhervatting versus care-as-usual

- Cijfers en letters m.b.t. ziekteverzuim en werkhervatting

- Theoretische kaders

- Wetgeving werkhervatting

- Overzicht betrokken stakeholders

- Beroepsgeheim en communicatie

- Insourcing-aanpak afgestemd op de eigen professionele rol