Vertrouwenspersoon: basisopleiding

Organisateur: 
NCOI Learning
Activité: 
Vorming
Date: 
Mardi 04/05/2021 - 09:00
Prix: 
1512 euro €
Lieu: 
Best Western Keizershof Hotel
Korte Nieuwstraat 15
Aalst 9300
België
BE
Accessibilité: 
Iedereen
Psychosociaal welzijn op het werk: ook de wetgever ziet er het belang van in, zoals de wet van 10 april 2014 benadrukt. Maar er liggen tientallen risico’s op de loer. Een misplaatste opmerking, pesten op het werk, een gapende burn-out door torenhoge werkdruk, … Als vertrouwenspersoon moet u actief luisteren en krachtig bemiddelen. Want u krijgt vaak botsende versies van hetzelfde verhaal voorgeschoteld. Wetten en procedures bieden u dan een houvast. Opleiding ‘Vertrouwenspersoon’: theoretische houvast Tijdens deze opleiding zet u uw tanden in de wetten en procedures rond psychosociaal welzijn op het werk. Met die theoretische achtergrond staat u stukken steviger in uw schoenen. Want u leert de regels concreet toepassen in de praktijk. Daarnaast leert u vaardigheden om uw functie van vertrouwenspersoon met vertrouwen uit te voeren. Het wettelijke stappenplan, de klachtenprocedure, modeldocumenten, … U kent die door en door, en oefent uw rol daarom zelfverzekerd uit. Bovendien wakkert dat het vertrouwen aan van uw medewerkers – de basisvoorwaarde om naar een vertrouwenspersoon te stappen. Opleiding ‘Vertrouwenspersoon’: levensechte situaties Hoe deze cursus de theorie bevattelijk maakt? Met verschillende voorbeelden en casestudy’s. U legt bovendien de situaties voor waarmee u zelf worstelt. En wisselt ervaringen uit met de andere vertrouwenspersonen in de opleiding. Zo krijgt u concrete handvatten om psychosociale risico's op het werk tegen te gaan. En om een collega te helpen om zijn grenzen aan te geven en zo een burn-out te vermijden. De FOD WASO nam onze opleiding op in de lijst van erkende instellingen. Volgt u deze cursus bij NCOI Learning? Dan krijgt u een attest van deelname. Op voorwaarde dat u de vijf volle dagen aanwezig bent. Ook voor de jaarlijkse supervisies, die vertrouwenspersonen moeten volgen, kunt u terecht bij NCOI Learning. Kies uit ons aanbod erkende opleidingen de cursus die bij u past.

Programma

A. Wettelijk kader: de rol en het statuut van de vertrouwenspersoon

Het welzijnsbeleid

De preventie van psychosociale risico’s op het werk

Het Belgisch gerechtelijk systeem

De aansprakelijkheid bij het preventiebeleid en de gevolgen van de schade uit psychosociale risico’s op het werk

De vrijwillige en de gerechtelijke bemiddeling

De wetgeving met betrekking tot de strijd tegen discriminatie

Deontologie: beroepsgeheim, vertrouwelijkheid, onafhankelijkheid

B. De psychosociale risico’s op het werk

De individuele en collectieve risicofactoren en hulpbronnen

De schade van PSR (individueel, groep, organisatie)

Soorten conflicten, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag, de zondebok, wanbeleid

De risicoanalyse: methodes

C. Psychosociale interventie: gesprekstechnieken

Het onthaalgesprek in de praktijk

Communicatietechnieken: het proces, actief luisteren, assertiviteit, verbaal en non-verbale communicatie

Feedback geven, kaderen en advies verlenen

D. Psychosociale interventie: de beheersing van probleemsituaties

Technieken voor psychosociale interventie

Interventie bij een derde

Verzoening

Bemiddeling (doelstellingen en procedure)